Okoljske rešitve prihodnosti

Pri GH Holdingu se na področju ekologije in energetike ukvarjamo s celovitimi rešitvami varovanja okolja in pridobivanja okolju prijazne energije.

Ukvarjamo se z načrtovanjem in izvajanjem projektov na področju čiščenja komunalnih in tehnoloških odpadnih voda, obdelave in predelave komunalnih odpadkov ter energetskega izkoriščanja najrazličnejših organskih odpadkov. Z inovativnimi pristopi in v praksi preizkušenimi tehnološkimi koncepti ponujamo projektne rešitve v smislu izvajalskega inženiringa. Naše rešitve so usmerjene k ohranjanju naravnih virov, ekosistemov, z uspešno realizacijo projektov pa vzpostavljamo trajno partnerstva z našimi naročniki.

Storitve, ki jih pokrivamo, so:

 • določitev tehnološkega procesa ter izdelava idejne zasnove z ekonomsko analizo,
 • izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • izdelava izvedbenih in izvedenih projektov,
 • izgradnja objektov,
 • transfer tehnologije,
 • puščanje naprave v pogon,
 • storitve, vezane na upravljanje naprav.

Področja našega delovanja so:

 • čiščenje komunalnih in tehnoloških odpadnih vod,
 • proizvodnja bioplina iz organskih odpadkov,
 • izkoriščanje bioplina v energetske namene,
 • sortiranje in obdelava komunalnih odpadkov.

Oglejte si naše projekte na področju ekologije in energetike. Za vse ostale podrobnosti o našem delu, razvoju in rešitvah pa smo vam vedno na razpolago z nasveti, izkušnjami ter vizijo.

Kontaktna oseba za področje ekologije in energetike je g. Roland Tušar.

Projekti
 • © GH HOLDING, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana
 • t 08 2002 800