Razširitev Centralne čistilne naprave Črnomelj

Naročnik / investitor: Občina Črnomelj

Kategorija projekta: Ekologija in energetika

Čas projekta: 2010 - 2012

Status projekta: Projekt v izvajanju

Opis projekta

Projekt izgradnje Čistilne naprave Črnomelj vključuje izvedbo in razširitve obstoječe centralne naprave Črnomelj iz 5.000 PE na 9.600 PE, poskusno obratovanje in vse aktivnosti, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Prispevno območje naprave obsega področje mesta Črnomelj. Biokemijska obremenitev BPK5 znaša 576 kgBPK5/d, neraztopljene snovi 465 kgSS/d, celotni dušik 115kg/d, dnevni dotok vode pri sušnem vremenu pa je 1.843 m3/d. Tehnološki postopek čiščenja je sestavljen iz mehanskega predčiščenja, biološke stopnje, terciarnega čiščenja in stabilizacije ter strojnega zgoščanja blata. Sprejemnik očiščene vode je reka Lahinja.

Izzivi na projektu

Rekonstrukcija in povečanje Centralne čistilne naprave Črnomelj se mora zaradi zahtev veljavne zakonodaje in zaščite okolja izvajati brez večjih prekinitev obratovanja CČN.

Fotogalerija
  • © GH HOLDING, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana
  • t 08 2002 800