UČINKOVITE PROMETNE REŠITVE

Z inovativnimi pristopi in standardiziranimi elementi ponujamo inovativne projektne rešitve v smislu izvajalskega inženiringa. Obvladujemo celotne procese poteka projektov, od načrtovanja, izvedbe, nadzora ter vzdrževanja opreme in sistemov.

GH Holding pokriva na prometnem segmentu področji:

  • železniške infrastrukture in
  • cestne infrastrukture.

Železniška infrastruktura

Projekti posodobitve in gradnje železniške infrastrukture zahtevajo interdisciplinarno poznavanje različnih področij in segmentov železniškega sektorja:

  • Na področju signalne varnosti načrtujemo ter izvajamo nadgradnje obstoječih relejnih in elektronskih -signalno-varnostnih naprav. Z novimi tehnologijami vzpostavljamo varno, sodobno in interoperabilno železniško infrastrukturo.
  • Segment telekomunikacij vključuje projektiranje in zagon komutacijskih vozlišč ter kabelskih povezav po specifičnih zahtevah in predpisih železniških pravilnikov.
  • Električna vozna mreža,napajalni sistemi in sistemi ozemljitev so ključnega pomena za pravilno delovanje vseh inteligentnih infrastrukturnih železniških naprav. Izvedbo tovrstnih sistemov ponujamo na podlagi izkušenj in standardiziranih rešitev. .
  • V okviru področja tirnih naprav oziroma del spodnjega in zgornjega ustroja pokrivamo tako gradbeni segment izvedbe in projektiranja kot dobavo in postavitev tirov, kretnic in ostalih elementov, ki sestavljajo celotno sliko.
  • Vodenje železniškega prometa pri izvedbi železniškega projekta pomeni integracijo tako poznavanja tehničnih lastnosti železniške inteligentne infrastrukture kot tehnologije upravljanja in nadzora vodenja vlakov z obstoječimi pravilniki, predpisi ter navodili.

Cestna infrastruktura

Poleg lokalnih, magistralnih ter regionalnih cest v Sloveniji predvsem avtocestna infrastruktura predstavlja sodobno in varno povezovalno pot, po kateri se vozi vse več ljudi in prepelje veliko tovora. Naš cilj je zagotavljanje pozitivnih učinkov novo zgrajene linijske infrastrukture, varovanje okolja ter finančna vzdržnost ohranjnaja te infrastrukture, zato si prizadevamo sodelovati pri uveljavljanju sodobnih in naprednih rešitev elektronskega cestninjenja. Kot integrator storitev informacijskega in gradbenega nivoja želimo prispevati svoj delež k trajnejši rešitvi ter uporabi tovrstnih sistemov tudi pri nas.

Oglejte si naše projekte na področju prometne infrastrukture.

Za vse ostale podrobnosti o našem delu, razvoju in rešitvah pa smo vam vedno na razpolago z nasveti, izkušnjami in vizijo.

Kontaktna oseba za področje prometne infrastrukture je g. Boštjan Hernavs.

Projekti
Aktualno
10.06.2011, avtor: mag. Boštjan Hernavs

Železniška inteligentna infrastruktura: Tehnične rešitve za novo progo Divača - Koper

Zaradi specifične geografskega poteka trase proge, je potrebno uporabiti nove tehnične rešitve za telekomunikacijske in signalnovarnostne sisteme.

  • © GH HOLDING, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana
  • t 08 2002 800