Ekologija in Energetika

KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (KČN) TRBOJE

Projekt obsega izgradnjo nove čistilne naprave Trboje, velikosti 5.100 PE vključno z izvedbo poskusnega obratovanja z namenom ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod naselij Hrastje, Prebačevo, Trboje, Voklo in Voglje. KČN Trboje je čistilna naprava s pritrjeno biomaso (MBBR), ki za svoje delovanje uporablja tehnologijo nosilcev biomase PVA (polivinil-alkohol).
Naročnik/investitor: Občina Šenčur
Uporabnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2017 - 2019
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 5.100 PE
Ekologija in Energetika

KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (KČN) TRBOJE

Projekt obsega izgradnjo nove čistilne naprave Trboje, velikosti 5.100 PE vključno z izvedbo poskusnega obratovanja z namenom ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod naselij Hrastje, Prebačevo, Trboje, Voklo in Voglje. KČN Trboje je čistilna naprava s pritrjeno biomaso (MBBR), ki za svoje delovanje uporablja tehnologijo nosilcev biomase PVA (polivinil-alkohol).
Naročnik/investitor: Občina Šenčur
Uporabnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2017 - 2019
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 5.100 PE

Več projektov GH HOLDING

REKOSTRUKCIJA 5.FAZE NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA

IZGRADNJA NOVEGA SORTIRNEGA CENTRA HRVAŠKE POŠTE (NSC HP)

VGRADNJA ERTMS/ETCS NA PROGAH D.M. DOBOVA-ZIDANI MOST IN PRAGERSKO-MARIBOR-ŠENTILJ D.M.

Rekonstrukcija in izgradnja urgence in dnevne bolnice Sisak