Gradbeni inženiring

REKOSTRUKCIJA 5.FAZE NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA

Pričeli smo z rekonstrukcijo nakupovalnega centra za potrebe umestitve novih trgovin v obstoječ gabarit objekta. Rekonstrukcija zaradi umeščanja novih najemnikov predpostavlja tudi vzpostavitev novega komunikacijskega jedra na mallu-u in ureditev njegove nove notranje fasade, ki istočasno predstavlja vhodni portal v obodne trgovine. S predvideno rekonstrukcijo se urejajo tudi servisni in tehnični prostori v vseh etažah, ki so potrebni za delovanje tako obstoječih lokalov, kot tudi novih najemnikov.
Naročnik/investitor: EUROMARKT d.o.o.
Uporabnik: CITYPARK Ljubljana
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: JANUAR 2018
Gradbeni inženiring

REKOSTRUKCIJA 5.FAZE NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA

Pričeli smo z rekonstrukcijo nakupovalnega centra za potrebe umestitve novih trgovin v obstoječ gabarit objekta. Rekonstrukcija zaradi umeščanja novih najemnikov predpostavlja tudi vzpostavitev novega komunikacijskega jedra na mallu-u in ureditev njegove nove notranje fasade, ki istočasno predstavlja vhodni portal v obodne trgovine. S predvideno rekonstrukcijo se urejajo tudi servisni in tehnični prostori v vseh etažah, ki so potrebni za delovanje tako obstoječih lokalov, kot tudi novih najemnikov.
Naročnik/investitor: EUROMARKT d.o.o.
Uporabnik: CITYPARK Ljubljana
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: JANUAR 2018

Več projektov GH HOLDING

IZGRADNJA NOVEGA SORTIRNEGA CENTRA HRVAŠKE POŠTE (NSC HP)

KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (KČN) TRBOJE

VGRADNJA ERTMS/ETCS NA PROGAH D.M. DOBOVA-ZIDANI MOST IN PRAGERSKO-MARIBOR-ŠENTILJ D.M.

Rekonstrukcija in izgradnja urgence in dnevne bolnice Sisak