PLC SCHENKER MARIBOR

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL

OBJEKT ZA GARAŽIRANJE SREDSTEV ZA SPREJEM IN ODPRAVO LETAL

OBJEKT ZA GARAŽIRANJE SREDSTEV ZA SPREJEM IN ODPRAVO LETAL

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNEGA OBJEKTA D PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNEGA OBJEKTA D PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

GRADNJA, PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA PRI OŠ POLHOV GRADEC

GRADNJA, PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA PRI OŠ POLHOV GRADEC

ŠIRITEV IN GRADNJA, OSREDNJE LJUBLJANSKO POKOPALIŠČE ŽALE

ŠIRITEV IN GRADNJA, OSREDNJE LJUBLJANSKO POKOPALIŠČE ŽALE

DELNA OBNOVA BOLNIŠNICE TRBOVLJE

DELNA OBNOVA BOLNIŠNICE TRBOVLJE

MALA HIDROELEKTRARNA NOVAKOVIĆI

MALA HIDROELEKTRARNA NOVAKOVIĆI

IZGRADNJA URGENTNEGA ODDELKA IN POLIKLINIKE

IZGRADNJA URGENTNEGA ODDELKA IN POLIKLINIKE

BLOUDKOVA VELIKANKA S SPREMLJEVALNIMI OBJEKTI V NC PLANICA

BLOUDKOVA VELIKANKA S SPREMLJEVALNIMI OBJEKTI V NC PLANICA

IZGRADNJA PROIZVODNE HALE TPA IN RSC

IZGRADNJA PROIZVODNE HALE TPA IN RSC

IZVEDBA GRADBENIH DEL PRI POSTAVITVI NOVE PROIZVODNJE HALE

IZVEDBA GRADBENIH DEL PRI POSTAVITVI NOVE PROIZVODNJE HALE

IZGRADNJA ŠPORTNEGA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA – TRIBUNA S SLAČILNICAMI IN OSTALIMI PROSTORI IN IZGRADNJA TREH NOGOMETNIH IGRIŠČ

IZGRADNJA ŠPORTNEGA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA – TRIBUNA S SLAČILNICAMI IN OSTALIMI PROSTORI IN IZGRADNJA TREH NOGOMETNIH IGRIŠČ

REKONSTRUKCIJA KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO

REKONSTRUKCIJA KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO

BIOPLINARNA JEZERA Z INTEGRIRANO SONČNO ELEKTRARNO

BIOPLINARNA JEZERA Z INTEGRIRANO SONČNO ELEKTRARNO

BIOPLINARNA MOTVARJEVCI

BIOPLINARNA MOTVARJEVCI

BIOPLINARNA NEMŠČAK

BIOPLINARNA NEMŠČAK

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE – II. FAZA

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE – II. FAZA

TRAJNOSTNA OSKRBA S PITNO VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V BELI KRAJINI – IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ČRNOMELJ

TRAJNOSTNA OSKRBA S PITNO VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V BELI KRAJINI – IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ČRNOMELJ

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE (2. SKLOP) - OBČINA GORNJA RADGONA: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA GORNJA RADGONA

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE (2. SKLOP) - OBČINA GORNJA RADGONA: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA GORNJA RADGONA

NADGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

NADGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBALNEM POREČJU - IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE ZA OBČINO PIRAN

ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBALNEM POREČJU - IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE ZA OBČINO PIRAN

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA - IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA - IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKA INFRASTRUKTURA OBČINE TRBOVLJE

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKA INFRASTRUKTURA OBČINE TRBOVLJE

UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA (GSM-R) NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM SISTEMU

UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA (GSM-R) NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM SISTEMU

POSTROJENJE ZA SOČASNO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOPLINA NA CČN DOMŽALE - KAMNIK

POSTROJENJE ZA SOČASNO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOPLINA NA CČN DOMŽALE - KAMNIK

KOGENERACIJA KOTLOVNICE NA LENDAVSKI ULICI V MURSKI SOBOTI

KOGENERACIJA KOTLOVNICE NA LENDAVSKI ULICI V MURSKI SOBOTI

NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA OBJEKTOV SB SLOVENJ GRADEC - 1. FAZA (IZVEDBA GOI DEL)

NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA OBJEKTOV SB SLOVENJ GRADEC - 1. FAZA (IZVEDBA GOI DEL)

URGENCA UKC MARIBOR I. FAZA

URGENCA UKC MARIBOR I. FAZA

ONKOLOGIJA UKC MARIBOR

ONKOLOGIJA UKC MARIBOR

CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA SPODNJEM POVODJU REKE MURE - DOLINSKA KANALIZACIJA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA BELTINCI

CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA SPODNJEM POVODJU REKE MURE - DOLINSKA KANALIZACIJA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA BELTINCI

IZVEDBA IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PROGE IN PRETOVORE POSTAJE ZA PREMOG V TE TRBOVLJE

IZVEDBA IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PROGE IN PRETOVORE POSTAJE ZA PREMOG V TE TRBOVLJE

RAZVOJ ERTMS/ETCS NA INFRASTRUKTURI KORIDORJA D

RAZVOJ ERTMS/ETCS NA INFRASTRUKTURI KORIDORJA D

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA A

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA A

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D