Ekologija in Energetika

BIOPLINARNA JEZERA Z INTEGRIRANO SONČNO ELEKTRARNO

Bioplinarna Jezera je zasnovana kot enostopenjska anaerobna digestija organskega substrata v mezofilnem temperaturnem režimu. Substrat bioplinarne sta gnojevka in zelena biomasa. Proizvedeni bioplin se izkorišča v kogeneracijski enoti z električno močjo 1 MW. Toplotna energija iz kogeneracije se uporablja za ogrevanje fermentorjev bioplinarne, hlevov farme, s pomočjo sistema za daljinsko ogrevanje pa se višek toplotne energije oddaja stanovanjskim hišam vasi Jezera in regionalni bolnišnici Murska Sobota. Na strehi deponije za suhi digestat je integrirana fotovoltaična elektrarna zmogljivosti 50kW. Digestat oz. presnovljena gošča iz procesa proizvodnje bioplina se porabi na poljih kot organsko gnojilo.
Naročnik/investitor: Panvita Ekoteh d.o.o.
Uporabnik: Nordijski Panvita Ekoteh d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2009-2011 Dosežki na projektu: Visok učinek pretvorbe bioplina (nad 87%) v električno in toplotno energijo ter visoko stabilizirana presnovljena gošča kot kvailtetno organsko gnojilo. Z integracijo fotovoltaične elekrarne in daljinskega ogrevanja smo uspeli razširiti klasični koncept bioplinarne.
Ekologija in Energetika

BIOPLINARNA JEZERA Z INTEGRIRANO SONČNO ELEKTRARNO

Bioplinarna Jezera je zasnovana kot enostopenjska anaerobna digestija organskega substrata v mezofilnem temperaturnem režimu. Substrat bioplinarne sta gnojevka in zelena biomasa. Proizvedeni bioplin se izkorišča v kogeneracijski enoti z električno močjo 1 MW. Toplotna energija iz kogeneracije se uporablja za ogrevanje fermentorjev bioplinarne, hlevov farme, s pomočjo sistema za daljinsko ogrevanje pa se višek toplotne energije oddaja stanovanjskim hišam vasi Jezera in regionalni bolnišnici Murska Sobota. Na strehi deponije za suhi digestat je integrirana fotovoltaična elektrarna zmogljivosti 50kW. Digestat oz. presnovljena gošča iz procesa proizvodnje bioplina se porabi na poljih kot organsko gnojilo.
Naročnik/investitor: Panvita Ekoteh d.o.o.
Uporabnik: Nordijski Panvita Ekoteh d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2009-2011 Dosežki na projektu: Visok učinek pretvorbe bioplina (nad 87%) v električno in toplotno energijo ter visoko stabilizirana presnovljena gošča kot kvailtetno organsko gnojilo. Z integracijo fotovoltaične elekrarne in daljinskega ogrevanja smo uspeli razširiti klasični koncept bioplinarne.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL