Ekologija in Energetika

CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA SPODNJEM POVODJU REKE MURE - DOLINSKA KANALIZACIJA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA BELTINCI

Izgradnja čistilne naprave za občino Beltinci s terciarnim biološkim čiščenjem z SBR tehnologijo in izrabo bioplina iz procesa anaerobne digestije primarnega in presežnega blata. Sprejemnik očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je reka Mura.
Naročnik/investitor: Občina Beltinci
Uporabnik: KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 15.000 PE
Ekologija in Energetika

CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA SPODNJEM POVODJU REKE MURE - DOLINSKA KANALIZACIJA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA BELTINCI

Izgradnja čistilne naprave za občino Beltinci s terciarnim biološkim čiščenjem z SBR tehnologijo in izrabo bioplina iz procesa anaerobne digestije primarnega in presežnega blata. Sprejemnik očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je reka Mura.
Naročnik/investitor: Občina Beltinci
Uporabnik: KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 15.000 PE

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL