Ekologija in Energetika

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKA INFRASTRUKTURA OBČINE TRBOVLJE

Vodenje izgradnje čistilne naprave Trbovlje. Koncept naprave je prilagojen mešanemu kanalskemu sistemu in prisotnosti večje količine tujih voda ob nalivih. Čiščenje se izvaja v štiristeznem SBR bazenu, iz odpadne vode se poleg ogljikovih izločajo tudi dušikove in fosforjeve spojine. Prečiščena voda odteka v reko Savo.
Naročnik/investitor: Občina Trbovlje
Uporabnik: Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2007-2010
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 19.000 PE
Ekologija in Energetika

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKA INFRASTRUKTURA OBČINE TRBOVLJE

Vodenje izgradnje čistilne naprave Trbovlje. Koncept naprave je prilagojen mešanemu kanalskemu sistemu in prisotnosti večje količine tujih voda ob nalivih. Čiščenje se izvaja v štiristeznem SBR bazenu, iz odpadne vode se poleg ogljikovih izločajo tudi dušikove in fosforjeve spojine. Prečiščena voda odteka v reko Savo.
Naročnik/investitor: Občina Trbovlje
Uporabnik: Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2007-2010
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 19.000 PE

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL