Medicinski inženiring

DELNA OBNOVA BOLNIŠNICE TRBOVLJE

V sklopu projekta Splošna bolnišnica Trbovlje je podjetje GH Holding izvedlo obnovo laboratorija za klinično kemijo in izvajali novogradnjo dializnega in pediatričnega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje. Izvajali smo vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Novi del je zgrajen v 3 etažah.
Naročnik/investitor: Republika slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2010-2012
Medicinski inženiring

DELNA OBNOVA BOLNIŠNICE TRBOVLJE

V sklopu projekta Splošna bolnišnica Trbovlje je podjetje GH Holding izvedlo obnovo laboratorija za klinično kemijo in izvajali novogradnjo dializnega in pediatričnega oddelka v Splošni bolnišnici Trbovlje. Izvajali smo vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Novi del je zgrajen v 3 etažah.
Naročnik/investitor: Republika slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2010-2012

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL