Gradbeni inženiring

GRADNJA, PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA PRI OŠ POLHOV GRADEC

V sklopu projekta je podjetje GH Holding skupaj s podizvajalci izvedlo rekonstrukcijo obstoječega objekta, kjer se sedaj nahaja vrtec in osnovna šola, ter zgradilo večnamensko dvorano. Poleg navedenega se je izvedla tudi zunanja ureditev s pilotno steno za objektom večnamenske dvorane.
Naročnik/investitor: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Uporabnik: OŠ Polhov Gradec
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2010-2011
Gradbeni inženiring

GRADNJA, PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA PRI OŠ POLHOV GRADEC

V sklopu projekta je podjetje GH Holding skupaj s podizvajalci izvedlo rekonstrukcijo obstoječega objekta, kjer se sedaj nahaja vrtec in osnovna šola, ter zgradilo večnamensko dvorano. Poleg navedenega se je izvedla tudi zunanja ureditev s pilotno steno za objektom večnamenske dvorane.
Naročnik/investitor: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Uporabnik: OŠ Polhov Gradec
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2010-2011

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL