Ekologija in Energetika

IZVEDBA IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PROGE IN PRETOVORE POSTAJE ZA PREMOG V TE TRBOVLJE

V okviru projekta smo skupaj z partnerji in podizvajalci izvedli gradbena dela (piloti za temeljenje platoja pretovorne postaje, nov objekt za pretovor energentov ter zunanja ureditev), izvedbo tirnih naprav (vgradnja tirov in kretnic z pripadajočimi elementi), SVTK naprave (zunanje in notranje) in izvedba vozne mreže. Poleg navedenega smo izvedli dobavo in montažo naprave za horizontalno praznjenje vagonov z energenti, ki zadovoljuje visoke kriterije pretovora granulatov ter več nivojski transportni sistem z nadzorom in upravljanjem iz centralnega mesta.
Naročnik/investitor: Termoelektrarna Trbovlje
Uporabnik: Termoelektrarna Trbovlje
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010
Ekologija in Energetika

IZVEDBA IZGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PROGE IN PRETOVORE POSTAJE ZA PREMOG V TE TRBOVLJE

V okviru projekta smo skupaj z partnerji in podizvajalci izvedli gradbena dela (piloti za temeljenje platoja pretovorne postaje, nov objekt za pretovor energentov ter zunanja ureditev), izvedbo tirnih naprav (vgradnja tirov in kretnic z pripadajočimi elementi), SVTK naprave (zunanje in notranje) in izvedba vozne mreže. Poleg navedenega smo izvedli dobavo in montažo naprave za horizontalno praznjenje vagonov z energenti, ki zadovoljuje visoke kriterije pretovora granulatov ter več nivojski transportni sistem z nadzorom in upravljanjem iz centralnega mesta.
Naročnik/investitor: Termoelektrarna Trbovlje
Uporabnik: Termoelektrarna Trbovlje
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL