Prometna infrastruktura

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA A

Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper, FAZA II, ETAPA A je zajemala ureditev na Železniški postaji Hrpelje-Kozina tirne naprave, zgornji in spodnji ustroj, podhod na postaji z ureditvijo perona, električno vozno omrežje, zunanja razsvetljava, uredila se je prevozna elektro napajalna postaja in izvedle so se potrebne prestavitve SVTK naprav in gretje kretnic.

Na Tovorni železniški postaji Koper so se izvedle nove tirne naprave, zgornji in spodnji ustroj, dostopne ceste, parkirišča in nakladalna klančina, ograja na tovorni postaji, vodnogospodarski ukrepi, izvedla se je nova elektronapajalna postaja v Dekanih, objekt za potrebe centralnih delavnic, objekt za potrebe vzdrževalne službe SGD Postojna, izvedla se je vozna mreža, zunanja razsvetljava, SVTK naprave, prestavitve telefonskih in EE omrežij, prestavitev RDZ stolpa in arheološka izkopavanja, ENP Dekani ter preureditev elektro inštalacij na postajah zaradi sprememb na povratnem vodu vleke.
Naročnik/investitor: MINISTRSTVO ZA INFRASTUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice d.o.o.
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2009 - 2014
Prometna infrastruktura

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA A

Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper, FAZA II, ETAPA A je zajemala ureditev na Železniški postaji Hrpelje-Kozina tirne naprave, zgornji in spodnji ustroj, podhod na postaji z ureditvijo perona, električno vozno omrežje, zunanja razsvetljava, uredila se je prevozna elektro napajalna postaja in izvedle so se potrebne prestavitve SVTK naprav in gretje kretnic.

Na Tovorni železniški postaji Koper so se izvedle nove tirne naprave, zgornji in spodnji ustroj, dostopne ceste, parkirišča in nakladalna klančina, ograja na tovorni postaji, vodnogospodarski ukrepi, izvedla se je nova elektronapajalna postaja v Dekanih, objekt za potrebe centralnih delavnic, objekt za potrebe vzdrževalne službe SGD Postojna, izvedla se je vozna mreža, zunanja razsvetljava, SVTK naprave, prestavitve telefonskih in EE omrežij, prestavitev RDZ stolpa in arheološka izkopavanja, ENP Dekani ter preureditev elektro inštalacij na postajah zaradi sprememb na povratnem vodu vleke.
Naročnik/investitor: MINISTRSTVO ZA INFRASTUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice d.o.o.
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2009 - 2014

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL