Prometna infrastruktura

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D

Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper, FAZA II, ETAPA D je zajemala ureditev železniške tovorne postaje v Kopru, spodnji in zgornji ustroj na tirnih napravah del GPP in RG, vozna mreža, povratni vod in zunanja razsvetljava ter ureditev zunanjih in notranjih SV in TK naprav. Uredilo se je poslopje CP.
Naročnik/investitor: DIREKCIJA RS ZA INFRASTUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice d.o.o.
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2015-2016
Prometna infrastruktura

MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D

Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper, FAZA II, ETAPA D je zajemala ureditev železniške tovorne postaje v Kopru, spodnji in zgornji ustroj na tirnih napravah del GPP in RG, vozna mreža, povratni vod in zunanja razsvetljava ter ureditev zunanjih in notranjih SV in TK naprav. Uredilo se je poslopje CP.
Naročnik/investitor: DIREKCIJA RS ZA INFRASTUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice d.o.o.
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2015-2016

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL