Ekologija in Energetika

NADGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

Izgradnja centralne čistilne naprave Kranj. Gre za pretočno napravo s kaskadnim biološkim procesom, ki ustreza III: stopnji čiščenja, anaerobno stabilizacijo blata ter dodatnim filtriranjem efluenta pred izpustom očiščene odpadne vode v recipient. Primarno in sekundarno blato ter maščobe se obdelajo v anaerobnem digestorju, kjer se proizvedeni bioplin koristi za proizvodnjo toplotne in električne energije. Sprejemnik očiščene vode je reka Sava.
Naročnik/investitor: Mestna občina Kranj
Uporabnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2013-2016
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 95.000 PE
Dosežki na projektu: Zaradi ekonomičnosti, manjšega potrebnega prostora in večje fleksibilnost za biološko čiščenje je bila izbrana kaskadna tehnologija z anaerobno stabilizacijo blata, terciarnim čiščenjem ter 3D filtracijo očiščenje vode iz sekundarnih usedalnikov za zmanjšanje suspendiranih delcev na iztoku pod 5mg/l SS.
Ekologija in Energetika

NADGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

Izgradnja centralne čistilne naprave Kranj. Gre za pretočno napravo s kaskadnim biološkim procesom, ki ustreza III: stopnji čiščenja, anaerobno stabilizacijo blata ter dodatnim filtriranjem efluenta pred izpustom očiščene odpadne vode v recipient. Primarno in sekundarno blato ter maščobe se obdelajo v anaerobnem digestorju, kjer se proizvedeni bioplin koristi za proizvodnjo toplotne in električne energije. Sprejemnik očiščene vode je reka Sava.
Naročnik/investitor: Mestna občina Kranj
Uporabnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2013-2016
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 95.000 PE
Dosežki na projektu: Zaradi ekonomičnosti, manjšega potrebnega prostora in večje fleksibilnost za biološko čiščenje je bila izbrana kaskadna tehnologija z anaerobno stabilizacijo blata, terciarnim čiščenjem ter 3D filtracijo očiščenje vode iz sekundarnih usedalnikov za zmanjšanje suspendiranih delcev na iztoku pod 5mg/l SS.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL