Medicinski inženiring

NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA OBJEKTOV SB SLOVENJ GRADEC - 1. FAZA (IZVEDBA GOI DEL)

V Splošni bolnišnici Slovenj gradec smo izvajali novogradnjo in obnovo starega dela bolnišnice. Izvajali smo vsa GOI dela. Nov del je zgrajen v 4 etažah + klet v njem pa se nahajajo oddelki pediatrije, urologije, operacijske sobe, patologije ter na strehi helioport. Stari del je bil v celoti obnovljen v njem pa so prostori urgence, operacijske sobe, in ostali prostori za izvajanje bolnišnične dejavnosti.
Naročnik/investitor: Ministrstvo za zdravje, RS
Uporabnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2010 - 2014
Medicinski inženiring

NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA OBJEKTOV SB SLOVENJ GRADEC - 1. FAZA (IZVEDBA GOI DEL)

V Splošni bolnišnici Slovenj gradec smo izvajali novogradnjo in obnovo starega dela bolnišnice. Izvajali smo vsa GOI dela. Nov del je zgrajen v 4 etažah + klet v njem pa se nahajajo oddelki pediatrije, urologije, operacijske sobe, patologije ter na strehi helioport. Stari del je bil v celoti obnovljen v njem pa so prostori urgence, operacijske sobe, in ostali prostori za izvajanje bolnišnične dejavnosti.
Naročnik/investitor: Ministrstvo za zdravje, RS
Uporabnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2010 - 2014

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL