Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE (2. SKLOP) - OBČINA GORNJA RADGONA: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA GORNJA RADGONA

Projektiranje in izgradnja regulacijskih objektov na kanalizaciji in centralne čistilne naprave v Gornji Radgoni. Gre za tehnologijo čiščenja s suspenzijo biološkega blata v sekvenčnih (SBR) bazenih z aerobno stabilizacijo blata. Izvedeno je terciarno čiščenje, strojno zgoščanje blata in sprejem gošč iz greznic. Sprejemnik očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je reka Mura.
Naročnik/investitor: Občina Gornja Radgona
Uporabnik: Komunala Radgona d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2013-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 8.800 PE
Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE (2. SKLOP) - OBČINA GORNJA RADGONA: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA GORNJA RADGONA

Projektiranje in izgradnja regulacijskih objektov na kanalizaciji in centralne čistilne naprave v Gornji Radgoni. Gre za tehnologijo čiščenja s suspenzijo biološkega blata v sekvenčnih (SBR) bazenih z aerobno stabilizacijo blata. Izvedeno je terciarno čiščenje, strojno zgoščanje blata in sprejem gošč iz greznic. Sprejemnik očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je reka Mura.
Naročnik/investitor: Občina Gornja Radgona
Uporabnik: Komunala Radgona d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2013-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 8.800 PE

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL