Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA - IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA

Projektiranje in izgradnja čistilne naprave Škofja Loka. Gre za klasično pretočno napravo s suspenzijo biološkega blata, anaerobno stabilizacijo blata in terciarnim čiščenjem. Iz anaerobne obdelave blata se proizvedeni bioplin koristi v kogeneraciji, vsa proizvedena električna energija se v prvi vrsti koristi za lastno rabo, viški se oddajajo v javno elektrodistribucijsko omrežje. Sprejemnik očiščene vode je reka Sora.
Naročnik/investitor: Občina Škofja Loka
Uporabnik: Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 45.600 PE
Dosežki na projektu: Kljub izjemno visoki in nihajoči koncentraciji kloridov na dotoku na CČN (8.000-13.000 mg/l), čistilna naprava deluje z nadpovprečnim učinkom čiščenja. Kvaliteta iztoka je daleč pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE - OBČINA ŠKOFJA LOKA - IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ŠKOFJA LOKA

Projektiranje in izgradnja čistilne naprave Škofja Loka. Gre za klasično pretočno napravo s suspenzijo biološkega blata, anaerobno stabilizacijo blata in terciarnim čiščenjem. Iz anaerobne obdelave blata se proizvedeni bioplin koristi v kogeneraciji, vsa proizvedena električna energija se v prvi vrsti koristi za lastno rabo, viški se oddajajo v javno elektrodistribucijsko omrežje. Sprejemnik očiščene vode je reka Sora.
Naročnik/investitor: Občina Škofja Loka
Uporabnik: Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2015
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 45.600 PE
Dosežki na projektu: Kljub izjemno visoki in nihajoči koncentraciji kloridov na dotoku na CČN (8.000-13.000 mg/l), čistilna naprava deluje z nadpovprečnim učinkom čiščenja. Kvaliteta iztoka je daleč pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL