Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

Popolna prilagoditev obstoječe Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik s popolno rekonstrukcijo in nadgradnjo na terciarno stopnjo čiščenja. Izvedba obsega gradnjo objektov za predčiščenje, novih objektov na liniji vode ter novih objektov na liniji blata. Biološki proces čiščenja odpadne vode uporablja SBR tehnologijo. Sprejemnik očiščene vode iz čistilne naprave je reka Kamniška Bistrica.
Naročnik/investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Trzin
Uporabnik: JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2014-2017
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 149.000 PE
Dosežki na projektu: Prvič smo v proces obdelave blata vključili dve novi tehnologiji: dezintegracijo presežnega blata s pomočjo ultrazvočnega valovanja in zmanjšanje emisij dušika v toku odpadne vode po strojnem zgoščanju s pomočjo selektivnih mikroorganizmov v t.i. procesu deamonifikacije.
Ekologija in Energetika

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

Popolna prilagoditev obstoječe Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik s popolno rekonstrukcijo in nadgradnjo na terciarno stopnjo čiščenja. Izvedba obsega gradnjo objektov za predčiščenje, novih objektov na liniji vode ter novih objektov na liniji blata. Biološki proces čiščenja odpadne vode uporablja SBR tehnologijo. Sprejemnik očiščene vode iz čistilne naprave je reka Kamniška Bistrica.
Naročnik/investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Trzin
Uporabnik: JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2014-2017
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 149.000 PE
Dosežki na projektu: Prvič smo v proces obdelave blata vključili dve novi tehnologiji: dezintegracijo presežnega blata s pomočjo ultrazvočnega valovanja in zmanjšanje emisij dušika v toku odpadne vode po strojnem zgoščanju s pomočjo selektivnih mikroorganizmov v t.i. procesu deamonifikacije.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL