Ekologija in Energetika

POSTROJENJE ZA SOČASNO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOPLINA NA CČN DOMŽALE - KAMNIK

Dobava, montaža, zagon in preizkusno obratovanje kogeneracijske naprave iz bioplina z nazivno električno močjo 200 kW.
Naročnik/investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Trzin
Uporabnik: JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2017
Ekologija in Energetika

POSTROJENJE ZA SOČASNO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOPLINA NA CČN DOMŽALE - KAMNIK

Dobava, montaža, zagon in preizkusno obratovanje kogeneracijske naprave iz bioplina z nazivno električno močjo 200 kW.
Naročnik/investitor: Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Trzin
Uporabnik: JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2017

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL