Ekologija in Energetika

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE – II. FAZA

Projektiranje in vodenje projekta izgradnje II. faze centra za ravnanje z odpadki obsega objekt za mehansko in biološko obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov (MKO), zaprto kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov (LBIO), proizvodnjo trdega goriva iz nenevarnih odpadkov, odlaganju ostankov predelanih odpadkov v razširjenem odlagališču 2. etapa II. Faza.
Projektiranje in izgradnja MBR čistilne naprave (biološko čiščenje s pomočjo ultrafiltracije in reverzne osmoze) za čiščenje izcednih voda kapacitete 120 m3/dan.
Projektiranje in izgradnja sistema za zajem in čiščenje odpadnega zraka iz objektov za MBO z zmogljivostjo 30.000 m3/h.
Kratek uvod: Kapaciteta centra za ravnanje z odpadki: 50.000 t/leto komunalnih odpadkov
Kapacitete čistilne naprave MBR: 120m3/d
Kapaciteta sistema za zajem in čiščenje odpadnega zraka: 30.000m3/h Naročnik/investitor: Občina Puconci
Uporabnik: Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2014
Ekologija in Energetika

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE – II. FAZA

Projektiranje in vodenje projekta izgradnje II. faze centra za ravnanje z odpadki obsega objekt za mehansko in biološko obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov (MKO), zaprto kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov (LBIO), proizvodnjo trdega goriva iz nenevarnih odpadkov, odlaganju ostankov predelanih odpadkov v razširjenem odlagališču 2. etapa II. Faza.
Projektiranje in izgradnja MBR čistilne naprave (biološko čiščenje s pomočjo ultrafiltracije in reverzne osmoze) za čiščenje izcednih voda kapacitete 120 m3/dan.
Projektiranje in izgradnja sistema za zajem in čiščenje odpadnega zraka iz objektov za MBO z zmogljivostjo 30.000 m3/h.
Kratek uvod: Kapaciteta centra za ravnanje z odpadki: 50.000 t/leto komunalnih odpadkov
Kapacitete čistilne naprave MBR: 120m3/d
Kapaciteta sistema za zajem in čiščenje odpadnega zraka: 30.000m3/h Naročnik/investitor: Občina Puconci
Uporabnik: Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2011-2014

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL