Medicinski inženiring

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNEGA OBJEKTA D PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

V sklopu projekta je podjetje GH Holding izvedlo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pri obnovi III. faze – rekonstrukcije funkcionalnega objekta D Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Naročnik/investitor: Republika slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010
Medicinski inženiring

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNEGA OBJEKTA D PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

V sklopu projekta je podjetje GH Holding izvedlo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pri obnovi III. faze – rekonstrukcije funkcionalnega objekta D Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Naročnik/investitor: Republika slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Področje: Medicinski inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL