Gradbeni inženiring

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

Osnovni razlog za izvedbo projekta je bila neustreznost obstoječih objektov za izvajanje pouka športne vzgoje in pomanjkanje pokritih vadbenih površin za občane. Športna dvorana pri OŠ Dobrova je namenjena izvajanju športnih aktivnosti za vse prebivalce občine Dobrova-Polhov Gradec in ne le za šolarje.

V okviru projekta smo izvedli gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije, dobavili in montirali smo športno opremo ter izvedli zunanjo ureditev. Poleg tega smo ob športni dvorani zgradili še atletsko stezo z zunanjim igriščem.
Naročnik/investitor: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Uporabnik: OŠ Dobrova
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010
Gradbeni inženiring

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

Osnovni razlog za izvedbo projekta je bila neustreznost obstoječih objektov za izvajanje pouka športne vzgoje in pomanjkanje pokritih vadbenih površin za občane. Športna dvorana pri OŠ Dobrova je namenjena izvajanju športnih aktivnosti za vse prebivalce občine Dobrova-Polhov Gradec in ne le za šolarje.

V okviru projekta smo izvedli gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije, dobavili in montirali smo športno opremo ter izvedli zunanjo ureditev. Poleg tega smo ob športni dvorani zgradili še atletsko stezo z zunanjim igriščem.
Naročnik/investitor: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Uporabnik: OŠ Dobrova
Področje: Gradbeni inženiring
Datum začetka projekta: 2009-2010

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL

OBJEKT ZA GARAŽIRANJE SREDSTEV ZA SPREJEM IN ODPRAVO LETAL