Ekologija in Energetika

TRAJNOSTNA OSKRBA S PITNO VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V BELI KRAJINI – IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ČRNOMELJ

Čiščenje komunalne odpadne vode v občini Črnomelj. Tehnološki postopek čiščenja je sestavljen iz mehanskega predčiščenja, biološke stopnje, terciarnega čiščenja in stabilizacije ter strojnega zgoščanja blata. Sprejemnik očiščene vode je reka Lahinja.
Naročnik/investitor: Občina Črnomelj
Uporabnik: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2010-2014
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 9.600 PE
Dosežki na projektu: Dela na Centralni čistilni napravi Črnomelj so se zaradi zahtev zakonodaje in zaščite okolja izvajala brez večjih prekinitev v obratovanju.
Ekologija in Energetika

TRAJNOSTNA OSKRBA S PITNO VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V BELI KRAJINI – IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ČRNOMELJ

Čiščenje komunalne odpadne vode v občini Črnomelj. Tehnološki postopek čiščenja je sestavljen iz mehanskega predčiščenja, biološke stopnje, terciarnega čiščenja in stabilizacije ter strojnega zgoščanja blata. Sprejemnik očiščene vode je reka Lahinja.
Naročnik/investitor: Občina Črnomelj
Uporabnik: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2010-2014
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 9.600 PE
Dosežki na projektu: Dela na Centralni čistilni napravi Črnomelj so se zaradi zahtev zakonodaje in zaščite okolja izvajala brez večjih prekinitev v obratovanju.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL