Prometna infrastruktura

UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA (GSM-R) NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM SISTEMU

Izvedba in postavitev sistema GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) – Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice, ki omogoča enotno komunikacijo med vsemi prevozniki in upravljavci železniške infrastrukture v EU.

Projekt je obsegal izdelavo izvedbenih načrtov za optični sistem, napajalni sistem, bazne postaje, prenosni sistem in opremo 134 železniških postaj ter za postavitev centrov vodenja. Po potrditvi izvedbenih načrtov s strani investitorja so se vsa dela izvajala na obstoječem omrežju pod neprekinjenim železniškim prometom.

Za postavitev tega sistema v Sloveniji je bilo v okviru projekta zgrajeno 1218 km kabelska trase in optičnega omrežja vzdolž celotne javne železniške infrastrukture, zgrajeno 343 km elektro kanalizacije za napajanje baznih postaj, izvedeno 129 novih ali povečanih elektro priključkov, zgrajenih 356 sprejemno oddajnih baznih postaj ali repetitorjev. Ob tem se je postavilo tudi prenosno omrežje, dispečerski sistem, snemalni sistem, videonadzorni sistem in centralni sistem od koder se nadzira delovanje sistema. Ročne GSMR aparate se je predalo za 1800 delavcev upravljavca in opremilo tudi 50 vozil upravljavca javne železniške infrastrukture.
Naročnik/investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2013 - 2017
Prometna infrastruktura

UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA (GSM-R) NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM SISTEMU

Izvedba in postavitev sistema GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) – Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice, ki omogoča enotno komunikacijo med vsemi prevozniki in upravljavci železniške infrastrukture v EU.

Projekt je obsegal izdelavo izvedbenih načrtov za optični sistem, napajalni sistem, bazne postaje, prenosni sistem in opremo 134 železniških postaj ter za postavitev centrov vodenja. Po potrditvi izvedbenih načrtov s strani investitorja so se vsa dela izvajala na obstoječem omrežju pod neprekinjenim železniškim prometom.

Za postavitev tega sistema v Sloveniji je bilo v okviru projekta zgrajeno 1218 km kabelska trase in optičnega omrežja vzdolž celotne javne železniške infrastrukture, zgrajeno 343 km elektro kanalizacije za napajanje baznih postaj, izvedeno 129 novih ali povečanih elektro priključkov, zgrajenih 356 sprejemno oddajnih baznih postaj ali repetitorjev. Ob tem se je postavilo tudi prenosno omrežje, dispečerski sistem, snemalni sistem, videonadzorni sistem in centralni sistem od koder se nadzira delovanje sistema. Ročne GSMR aparate se je predalo za 1800 delavcev upravljavca in opremilo tudi 50 vozil upravljavca javne železniške infrastrukture.
Naročnik/investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Uporabnik: Slovenske železnice infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Področje: Prometna infrastruktura
Datum začetka projekta: 2013 - 2017

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL