Ekologija in Energetika

ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBALNEM POREČJU - IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE ZA OBČINO PIRAN

Vodenje izgradnje centralne čistilne naprave Piran. Čiščenje temelji na postopku suspenzije biološkega blata in aerobne stabilizacije blata z eliminacijo ogljikovih, dušikovih in fosfornih spojin. Biološki proces je prilagojen dotoku z visoko vsebnostjo kloridov. Sistem biološkega čiščenja je izveden v štirih sekvenčnih bazenih. Iztok iz sekvenčnih bazenov se vodi preko merilnika pretoka in UV dezinfekcije ter podmorskega izpusta v Jadransko morje. Presežno blato se odvaja v zgoščevalec in zalogovnik blata, od tu pa v strojno zgoščanje v centrifugi. Vsi objekti so pokriti, onesnažen zrak se podtlačno odvaja v okolje preko zračnih biofiltrov. Na pokritju sekvenčnih bazenov je urejeno parkirišče upravljavca.
Naročnik/investitor: Občina Piran
Uporabnik: JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2007-2010
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 33.000 PE
Dosežki na projektu: Kljub izjemno visoki in nihajoči koncentraciji kloridov na dotoku na CČN (8.000-13.000 mg/l), čistilna naprava deluje z nadpovprečnim učinkom čiščenja. Kvaliteta iztoka je daleč pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Ekologija in Energetika

ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBALNEM POREČJU - IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE ZA OBČINO PIRAN

Vodenje izgradnje centralne čistilne naprave Piran. Čiščenje temelji na postopku suspenzije biološkega blata in aerobne stabilizacije blata z eliminacijo ogljikovih, dušikovih in fosfornih spojin. Biološki proces je prilagojen dotoku z visoko vsebnostjo kloridov. Sistem biološkega čiščenja je izveden v štirih sekvenčnih bazenih. Iztok iz sekvenčnih bazenov se vodi preko merilnika pretoka in UV dezinfekcije ter podmorskega izpusta v Jadransko morje. Presežno blato se odvaja v zgoščevalec in zalogovnik blata, od tu pa v strojno zgoščanje v centrifugi. Vsi objekti so pokriti, onesnažen zrak se podtlačno odvaja v okolje preko zračnih biofiltrov. Na pokritju sekvenčnih bazenov je urejeno parkirišče upravljavca.
Naročnik/investitor: Občina Piran
Uporabnik: JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN D.O.O.
Področje: Ekologija in Energetika
Datum začetka projekta: 2007-2010
Kratek uvod: Kapaciteta naprave: 33.000 PE
Dosežki na projektu: Kljub izjemno visoki in nihajoči koncentraciji kloridov na dotoku na CČN (8.000-13.000 mg/l), čistilna naprava deluje z nadpovprečnim učinkom čiščenja. Kvaliteta iztoka je daleč pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Več projektov GH HOLDING

PLC SCHENKER MARIBOR

POSLOVNI OBJEKT A1 – TURBOINŠTITUT

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ DOBROVI

HOTEL & CASINO RESORT ADMIRAL